فروشگاه اینترنتی کلینیک ساختمانی موعود

کلینیک ساختمانی موعود آبان ماه 95باهدف فروش وتوزیع لوازم بهداشتی لوکس  ساختمانی  وتجهیزات آشپزخانه دردونمایشگاه دایمی درخدمت مشتریان محترم وگرامی بوده است.درفروردین 98سایت فروش اینترنتی موعود درزمینه صنعت ساختمان درامربهره مندی وسهولت هموطنان محترم وگرامی راه اندازی نمود وتاامروزاین افتخاررادارد که محصولات موردنیازرا با باقیمت مناسب به نقاط مختلف کشور ارسال نماید.